Śledź nas na:Konflikty w organizacjach. Źródła powstawania konfliktów i metody ich rozwiązywania

Bardzo ważną, a zarazem skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów są negocjacje. T. Bocheński i P. Dąbrowski poprzez negocjacje rozumieją taki sposób prowadzenia rozmów, który zmierza do kompromisu i porozumienia28.
W przypadku konfliktów zbiorowych najczęściej prowadzi się negocjacje. Najważniejszym krokiem podczas prowadzenia negocjacji jest nawiązanie przez negocjatora kontaktu. Negocjatorzy nie mogą się unikać. Również atmosfera, jaka towarzyszy negocjacjom jest nieodłącznym jej elementem. Nie można sobie pozwolić na brak zaufania. Kiedy jednak negocjacje nie przynoszą efektów można wprowadzić negocjatora. Osoba ta ma cieszyć się zaufaniem obu stron i pośredniczyć w negocjacjach. Negocjator ma za zadanie nakłaniać do kompromisów, czasem stosując w tym celu nawet metodę manipulacji. Często do procesu negocjacji, powołuje się specjalistów w negocjowanej dziedzinie, aby poszerzyć zakres wiedzy o przedmiocie negocjacji. Na osiągnięcie porozumienia również ma wpływ sposób traktowania się przedstawicieli stron. Czy traktują się jak partnerów, czy jak wrogów. Powstanie dokumentu końcowego negocjacji to końcowy etap tej metody. Są to uzgodnienia wiążące obie strony.

Rozwiązywanie konfliktów może być traktowane jako problem organizacyjny. Dostarcza się nowe informacje, co powoduje spontaniczne próby porozumiewania się, czyli negocjacje. Poszukuje się również wspólnych celów, które łączą uczestników organizacji.

Wzajemne przekonywanie, w trakcie którego uzgadnia się zadania, cele, sposoby realizacji zadań, osiągania celów, oraz strategie postępowania - to metoda nazwana perswazją.

Inną metodą rozwiązywania sytuacji konfliktowych mogą być przetargi. Są tu stosowane zasady gry, które akceptują obie strony. Bardzo ważne w tej metodzie jest porozumiewanie się. Tylko w ramach określonych reguł każda ze stron konfliktu stara się przeforsować swoje stanowisko.

Sposób kierowania konfliktem, w którym wszystkie chwyty pozwalające przeforsować swoją koncepcję i wygrać, są dozwolone - to politykowanie.W tej strategii dozwolone jest: kłamstwo, szantaż, groźby, podstęp, manipulowanie elektoratem, oczernianie, można dowolnie zmieniać sojuszników oraz koalicje.

Czynniki mające wpływ na przebieg rozwiązywania konfliktów:

procesy rywalizacji/współpracy - tendencja do utrwalania się zgodnie z zasadą dodatnich sprzężeń zwrotnych,
wcześniejsze relacje - wzrasta prawdopodobieństwo rozwiązania konfliktu wg zasad współpracy im mocniejsze są więzy współpracy,
charakterystyki stron - ideologia oraz osobowość wpływają na to, czy działania będą oparte na rywalizacji, czy współpracy,
udział strony trzeciej - ważna jest jej siła, jej postawy, wysoki prestiż,
oszacowanie sukcesu - ocena tego, jakie są szanse na sukces po obu stronach,
regulowane przez instytucje,
natura konfliktu.

Jak widać z powyższych zestawień, jest wiele metod rozwiązywania konfliktów. Jedne są mniej, inne bardziej efektywne. Ważne jest również to, w jaki sposób unikać tych szkodliwych konfliktów. W tym celu powinno się:

stawiać nad indywidualnymi cele grupowe,
ustalać jasne reguły i procedury,
usprawniać w firmie kanały informacyjne,
opracować procedury rozwiązywania konfliktów.

Rozwiązywanie konfliktów jest trudnym, ale nie beznadziejnym zadaniem. Jest wielu kierowników, którzy uważają, że konflikty z czasem same się rozwiążą. Jeśli nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać konfliktu, warto skorzystać z pomocy fachowców.